EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
medicijngebruik Eduvier

Diverse leerlingen binnen Eduvier maken gebruik van medicatie, zo ook op de Anger.
Eduvier zijn hier afspraken over gemaakt in overeenstemming met de wetgeving rondom dit onderwerp.

De algemene huisstijl binnen Eduvier kunt u hier nalezen.

Aansluitend bij de huisstijl zijn enkele bijbehorende documenten opgesteld:
Toestemming tot handelwijze voor als een kind ziek wordt op school;
- Toestemming ouder verzorger tot het verstrekken van medicijnen op verzoek;
- Persoonlijke afspraken epilepsie;
- Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen;
Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen;
Richtlijnen, hoe te handelen bij een calamiteit ten gevolge van.