EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Ondersteuning

Orthopedagoog

De orthopedagoog verricht taken op het gebied van diagnostiek, leerlingbegeleiding en ondersteuning van leerkrachten. De orthopedagoog houdt zich onder andere bezig met de in-, door- en uitstroom van leerlingen. Bijvoorbeeld het aannemen van nieuwe leerlingen, klassenindelingen, meedenken/adviseren met betrekking tot vervolgonderwijs, het volgen van de ontwikkeling van de leerling (de rode draad van de schoolloopbaan). Hierbij nemen de handelingsplannen en de evaluatie daarvan een belangrijke plaats in. De orthopedagoog kan indien gewenst (na toestemming van ouders) onderzoek doen naar de intelligentie en de persoonlijkheid van de leerling. Daarnaast verzorgt de orthopedagoge de aanvraag voor de herindicatie (cluster 4). Het resultaat dient te zijn dat er een op de (individuele) leerling afgestemde begeleiding is, waardoor de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en dat daarnaast de kwaliteit van de leerlingenzorg gewaarborgd blijft.

Intern Begeleider 

De Anger heeft twee dagen per week een Intern Begeleider in dienst, deze geeft extra begeleiding aan leerlingen en collega's. Hij houdt zich vooral bezig met leerlijnen, methodes en het toetsen op didactisch gebied van leerlingen. Hij geeft advies en ondersteuning aan collega's. Ook is er de (beperkte) mogelijkheid  om individueel of groepjes leerlingen te begeleiden. De Intern Begeleider werkt nauw samen met de orthopedagoog.

Drama-/muziektherapeut

Op de Anger is twee dagen per week eendrama-/muziek- therapeut in dienst. Onze therapeut begeleidt in overleg met ouders/verzorgers leerlingen van onze school.  Leerlingen kunnen voor therapie worden aangemeld door collega's en/of ouders/verzorgers. De leerlingen worden op sociaal-emotioneel gebied ondersteund en begeleid. Sommige leerlingen hebben een angststoornis. Hiervoor biedt onze therapeut een training aan voor ouders/verzorgers en kind.

Budo

De stichting Chu Shin begeleidt een groep leerlingen van de VSO-afdeling. Zij doen dit door middel van budo. Dit is een combinatie van boks- en karatetechnieken. Leerlingen leren gecontroleerd om te gaan met hun agressie en emoties. De lessen worden gegeven door een trainer en een hulpverlener. De nadruk tijdens deze lessen ligt op het leren kennen van jezelf.  Hoe ga je om met spanning en emotie? Welke keuzes kun je (nog meer) maken?

 

Openen Download:
Ondersteuningsplan