EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Bovenbouw

In de bovenbouw wordt meer gericht gekeken naar mogelijkheden en interesses van de individuele leerling. In overleg met leerlingen en ouders/verzorgers wordt een keuze gemaakt tussen:

  • theorie onderwijs of vmbo tl onderwijs
  • praktijk gericht onderwijs
  • praktijk- en theorieonderwijs gecombineerd

theorie onderwijs

Leerlingen die deze richting volgen worden voorbereid om certificaten en diploma's te halen op theoretisch gebied. Er zijn mogelijkheden om KSE-certificaten op vier niveaus te behalen. KSE staat voor Kwaliteit, Structuur en Educatie. Dit zijn officieel landelijk erkende certificaten. Er kan in verschillende vakken en op verschillende niveaus examen worden gedaan. Ook bestaat de mogelijkheid om VMBO-Theoretische Leerweg te doen. Lees meer...

praktijk gericht onderwijs

Leerlingen die deze richting volgen krijgen veel praktische vakken aangeboden. Er wordt consumptieve techniek, bouwkunde, algemene techniek, kappen, tuinbouw en fietstechniek aangeboden. De praktijkvakken krijgen meer aandacht dan de theorievakken. De theoretische vakken staan in dienst van de praktijk. Er kunnen school- en KSE certificaten worden behaald. Doel is om toe te werken naar vervolgonderwijs richting een praktijk- of een werksituatie. Bijvoorbeeld middelbaar beroepsonderwijs (ROC), niveau 1 of 2. Lees meer...

praktijk- en theorieonderwijs gecombineerd

Leerlingen die deze leerweg volgen krijgen zowel praktijk als theorieonderwijs aangeboden. De theorievakken worden afgesloten middels KSE examens. Dit staat voor Kwalificatiestructuur Educatie en wordt georganiseerd door de wereldschool (IVIO). Met de behaalde certificaten kunnen de leerlingen instromen op niveau 1 of 2 van het middelbaar beroepsonderwijs.