EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Praktijkvakken

Op de Anger wordt veel aandacht besteed aan praktijkvakken. Voor ieder praktijkvak is de lesstof onderverdeeld in kleine eenheden. Ieder onderdeel kan de leerling afsluiten door het behalen van een schoolcertificaat. Voorbeelden van schoolcertificaten zijn: solderen, banktimmeren en werken met de kloofmachines.
De volgende praktijkvakken worden op de Anger gegeven.

Algemene Techniek

Het onderwijs in het vak algemene techniek is er op gericht, om technische zelfredzaamheid te bevorderen. Dit gebeurt door het aanleren van basisvaardigheden, door vooral praktisch met techniek bezig te zijn. Aan de hand van concrete opdrachten wordt er geleerd om met verschillende materialen en gereedschappen te werken. Alle leerlingen volgen een individueel programma dat gebaseerd is op interesse, vaardigheden en werktempo. De lessen bieden de gelegenheid om de eigen mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek te ontdekken. De leerstofonderdelen voor techniek zijn:

 • houtbewerken
 • schilderen
 • solderen
 • technisch lego
 • elektra
 • installatietechniek
 • metaal
 • technisch tekenen
 • fietstechniek

Consumptieve Techniek

Consumptieve Techniek, of wel bakken en koken neemt een belangrijke plaats in op de Anger. De verschillende basisdoelen die we willen bereiken met de leerlingen zijn:

 • De lessen zijn gericht op zelfredzaamheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.
 • Het "kennis maken met" en het "open staan voor" nieuwe dingen.
 • Het ontwikkelen van smaakgevoel en creativiteit.
 • Leren dat gezond eten erg belangrijk is.
 • Er wordt streng gelet op hygiënisch werken.

Iedere leerling werkt in zijn of haar "eigen keukenhoek" De leerlingen leren om zelfstandig recepten te maken. De leerlingen maken kennis met zo veel mogelijk snij-, kook- en bakvaardigheden. Na de les moeten de leerlingen de werkplek weer schoon en netjes opgeruimd achterlaten.
Leerlingen die voldoende vaardig en gemotiveerd zijn, kunnen verdiepinglessen volgen.
Zij krijgen vervolgens ook de mogelijkheid om op stage te gaan en/of een vervolgopleiding in deze sector te volgen.
Tijdens de middagpauze worden producten die gemaakt zijn tijdens de lessen verkocht. Leerlingen van de hele school kunnen hier vooraf op intekenen.
Het komend schooljaar is het ook mogelijk om een MBO (middelbaar beroepsonderwijs opleiding) te volgen. Het gaat om de opleiding eten en drinken: voedselbereiding.
Dit is een niveau 1 opleiding.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen drie keer per week gymles. In de gymles worden leerlingen uitgedaagd om samen te sporten. Actief bewegen is natuurlijk erg goed voor je lichaam, maar ook het sportief en respectvol omgaan met elkaar kun je goed leren door te sporten. In de gymlessen wordt er geleerd om samen te werken en op te komen voor elkaar. Er wordt doorzettingsvermogen gevraagd bij groepsactiviteiten maar ook bij individuele sporten. De leerlingen leren de omgangsregels waarderen en kunnen gekozen activiteiten zelfstandig doen. In de lessen is er dus ruimte voor een eigen inbreng van de leerlingen. Ook in de gymles leren leerlingen overleggen en samen organiseren. Bij gym gaat het dus om samen sportief bewegen en plezier hebben.

De Houtstek

De is een leerwerkplek in het Zuigerplasbos. De praktijklessen worden gegeven op en rond een voormalige werkplaats van Staatsbosbeheer. Leerlingen leren hier aan de hand van hun leerkracht en/of een technisch onderwijs assistent of instructeur werkzaamheden verrichten die vooral veel te maken hebben met de productie en afzet van haardhout. U kunt hierbij denken aan:

 • Hout zagen, kloven, stapelen.
 • Afleveren bij de klant.
 • Leren omgaan en onderhouden van machines.
 • Leren omgaan met klanten.
 • Leren rijden op een trekker

Doel is om leerlingen een werkritme en arbeidsethos bij te brengen. Aspecten als: "leren doorzetten", Hoe gedraag je je bij een klant?" Hoe ga je om met je collega's?", zijn van groot belang.
Leerlingen kunnen voor verschillende onderdelen schoolcertificaten halen. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd om leerlingen door te laten stromen richting stage, werk en/of vervolgopleiding.

Tuinbouw

De vakleerkracht tuinbouw daagt leerlingen uit om ‘groene vingers te krijgen'. Leerlingen leren deels in de klas, maar vooral buiten en in de schoolkas wat voor mogelijkheden dit vak biedt. U kunt hierbij denken aan:

 • Het kweken van groenten en planten in de kas en schooltuin.                   
 • Theoretisch ondersteuning van het praktijkgedeelte.
 • Onderhoud van de schooltuin.

Kappen en verzorging

Voor meisjes is er een prachtig kaplokaal ingericht. Hier krijgen de leerlingen één keer per week les in föhnen, vlechten , permanenten, knippen en alle andere onderdelen die bij het kappersvak horen. Meisjes die kapster willen worden, begeleiden we richting stage en of vervolgopleiding.
Eén ochtend in de week krijgen alle meisjes gezondheidszorg.
Naast deze praktische vakken krijgen ze in de groep en individueel arbeids- en beroepsoriëntatie. Centraal staan de volgende vragen: Waar ben ik goed in? Wat wil ik worden? Welke opleiding hoort daarbij? Op deze wijze wordt een persoonlijk plan opgesteld.