EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
                                   

Praktijk gericht onderwijs

Leerlingen die deze richting volgen krijgen veel praktische vakken aangeboden. Er wordt consumptieve techniek, bouwkunde, algemene techniek, kappen, tuinbouw en fietstechniek aangeboden. De praktijkvakken krijgen meer aandacht dan de theorievakken. De theoretische vakken staan in dienst van de praktijk. Er kunnen school- en KSE certificaten worden behaald. Doel is om toe te werken naar vervolgonderwijs richting een praktijk- of een werksituatie. Bijvoorbeeld middelbaar beroepsonderwijs (ROC), niveau 1 of 2.

Afdeling Tuinbouw / bosbouw

Leerlingen die deze afdeling bezoeken volgen twee dagen per week les op een praktijklocatie in het Zuigerplasbos aan de rand van Lelystad. De nadruk ligt hier op "samen leren werken". De overige drie dagen volgen de leerlingen lessen op school. Praktijkvakken krijgen ook hier meer aandacht dan theorievakken. Ook hier kunnen school- en KSE certificaten worden behaald. Doel is om toe te werken naar vervolgonderwijs richting een praktijk- of een werksituatie.

Afdeling de Sliplijn

De term "Sliplijn" komt uit de zeilwereld. Het is een denkbeeldige lijn waarlangs nog schuin tegen de wind in gezeild kan worden, om een aan hogerwal ( kant waar de wind vandaan komt ) gelegen doel te bereiken. Deze zeilterm geeft goed aan waar wij dagelijks met de leerlingen mee bezig zijn. Het doel is onze leerlingen via een begeleide stagevorm sociale en praktische vaardigheden aan te leren, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. 

Deze afdeling is een arbeidsgerichte leerweg. De theorie is ondergeschikt aan het werken met de handen. Om de bovengenoemde vaardigheden goed te kunnen oefenen, voeren wij bij verschillende bedrijven en scholen werkzaamheden uit  zoals: metaalbewerking, houtbewerking, schilderen, schoonmaak werkzaamheden, repro, elektra en installatietechniek, autotechniek, groot groen onderhoud en consumptieve techniek/catering.

Het gaat hierbij in eerste instantie om laaggeschoold werk. Door middel van praktisch bezig zijn en enige theorie zijn onze leerlingen in staat om in verschillende richtingen een certificaat te halen en op termijn een werkplek te verwerven en te behouden. Dit kan zijn richting een ROC opleiding (niveau 1 of 2) of een leerwerkbedrijf.

Sportklas

Een groep leerlingen van de VSO-afdeling zit gedurende een aantal dagdelen in de sportklas. Een vaste leerkracht begeleidt hen op deze momenten. Zowel op theoretisch als op praktisch gebied is er veel aandacht voor sport en recreatie. Het leren samenwerken is erg belangrijk voor leerlingen uit de sportklas. Ze worden voorbereid om onder begeleiding (school)evenementen te organiseren. Er zijn mogelijkheden om stage te lopen bij onder andere Sportservice Flevoland. Het is ook mogelijk voor leerlingen om erkende diploma's te halen op het gebied van fitness en recreatiebegeleiding. Tevens zijn er mogelijkheden om toe te werken naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld op het ROC of CIOS.