EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Onderbouw

In de onderbouw wordt aandacht besteed aan de basisvakken: Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, ict; Babbage en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt er ook aandacht aan de praktijkvakken consumptieve techniek, algemene techniek, bouwtechniek, tuin- en bosbouw en sport besteed. De leerlingen krijgen dus een breed programma aangeboden. In de onderbouw wordt onderzocht welk vervolgtraject het beste bij hem of haar past; is een leerling meer een praktijk- of een theorieleerling. Welk praktijkvak spreekt een leerling erg aan. Vervolgens plaatsen we een leerling in een afdeling/klas die het beste bij hem of haar past.