EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Het onderwijs

We streven naar een kleinschalige, veilige, voorspelbare en overzichtelijke leeromgeving. Het schoolgebouw bestaat uit twee vleugels. De meeste praktijkvakken worden bij elkaar in één vleugel gegeven. Iedere groep heeft een eigen lokaal, met hierbij een toilet dat alleen voor deze groep bestemd is. In het lokaal hebben de leerlingen een vaste werkplek. Ook is in dit lokaal een kluisje voor iedere leerling aanwezig.
Er zijn leerlingen die les krijgen op een praktijklocatie; onze zogenaamde leer/werklocaties. De leerlingen van de Sliplijn volgen hun lessen in een industriepand op industrieterrein Noordersluis. De leerlingen van deze afdeling die consumptieve techniek volgen, zijn gehuisvest in het kantoor van Eduvier op de Schans. De leerlingen van de Houtstek krijgen les in het Zuigerplasbos, aan de noordrand van Lelystad.

We werken met vaste lesgroepen van ongeveer 14 leerlingen met één of twee groepsleerkrachten (mentoren). Hij of zij is 'de spin het web'. De mentor geeft een groot gedeelte van de week les aan zijn of haar groep. Deze mentor maakt het handelingsplan, de rapporten en zorgt voor verdere verslaglegging. Ook lopen de meeste contacten over betreffende leerlingen via hem of haar. De leerlingen worden zoveel mogelijk op leeftijd en leerweg bij elkaar geplaatst, maar waar nodig wijken we hier in het belang voor het kind vanaf.
De theorielessen worden gegeven in de eigen groep door de mentor. De praktijklessen worden gegeven door een vakleerkracht in de praktijklokalen. Dit gebeurt in groepen van ongeveer 6 leerlingen. De sportlessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Lees meer over:

Onderbouw
Bovenbouw
Praktijkvakken
Ondersteuning