EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
De Anger

De Anger is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor cluster 4 geïndiceerde leerlingen. In de ene vleugel van de school bieden wij vooral onderwijs aan leerlingen met een diagnose in het autisme spectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek. In de andere vleugel wordt vooral onderwijs aangeboden aan leerling met externaliserende gedragsproblematiek. We bieden onderwijs aan vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met het vmbo-tl niveau.

We willen de leerlingen een leeromgeving bieden waarbinnen zij zich op sociaal-emotioneel gebied en wat betreft kennis en vaardigheden goed kunnen ontwikkelen; een leeromgeving die aansluit bij hun specifieke hulpvragen en mogelijkheden. Hierbij is het van groot belang dat onze leerlingen kritisch en vooral eerlijk naar zichzelf leren kijken. Een reëel zelfbeeld is dus erg belangrijk. Dit is van groot belang om leerlingen adequaat voor te bereiden op hun toekomst. Het bieden van haalbaar toekomstperspectief is hierbij erg belangrijk.

We vinden het belangrijk om leerlingen zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfkennis mee te kunnen geven richting hun toekomst. Om dit te bereiken bieden we hen een veilige, rustige, voorspelbare en kleinschalige leeromgeving, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling op de eerste plaats staat.

We werken vanuit een individueel onderwijstraject dat aansluit op hun mogelijkheden. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Belangrijke pijlers om dit te kunnen bereiken zijn: jaarlijkse deskundigheidsbevordering, eenduidigheid in handelen, duidelijke leerlijnen in de school en duidelijke schoolregels. Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van de leerlingen en met betrokken hulpverlenende instanties.

Tenslotte zijn wij een organisatie die zich voortdurend evalueert en zich blijft ontwikkelen om zo een optimaal onderwijsaanbod te kunnen garanderen.